De toegenomen 'grijze druk' in Nederland

De prognoses zien er somber uit, Nederland vergrijst.

Door verschillende factoren, waaronder de afname van kinderwens bij Europese gezinnen, treedt er met een rap tempo vergrijzing op.
Vergrijzing is de toename van de ratio tussen de arbeidsgeschikte bevolking en arbeidsongeschikte bevolking (door bereiken pensioenleeftijd).
Dit zorgt voor een enorm toenemende druk op de werkenden in het 'vergrijsde' land.
Kort gezegd houdt dit in dat er steeds minder werkenden zijn die de 'lasten' van de oudere populatie kunnen dragen.

Vergrijzing is geen gezonde economische situatie, het remt de economische groei en zorgt voor een toename van de druk op de arbeidsmarkt.


Hoe pakt ANKA dit probleem aan?
ANKA is in heel Europa op zoek naar arbeidsgeschikt personeel om (onvervulde) vacatures in Nederland te vervullen.
Ook wij beseffen dat dit een tijdelijke oplossing is, een blijvende oplossing is het verruimen van het arbeidsmigratiebeleid van Europa.

ANKA is ook bezig met de 'nieuwe Europeanen', dit zijn de arbeidsgeschikte inwoners van de landen die naar verwachting als eerst zullen profiteren van het ruimere arbeidsmigratiebeleid van Europa.

 
 

Juiste behandeling van arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie.
Zij vervullen o.a. de vacatures die moeilijk te vervullen zijn door onze eigen inwoners.

Arbeidsmigranten dienen, net als iedereen, met respect behandeld te worden.
Zo dient o.a. de huisvesting van een goede kwaliteit te zijn en horen zij net als iedere andere werkende in Nederland, minimaal het minimumloon te ontvangen.
Alleen zo kunnen we arbeidsmigranten blijven verwelkomen, want de Nederlandse afhankelijkheid van arbeidsmigranten neemt met de jaren toe.

De laatste jaren is het tekort aan huisvesting enorm toegenomen en dat terwijl de migratie naar Nederland toeneemt.
Dit zorgt door de enorme vraag en geringe aanbod voor woekerprijzen op de huizenmarkt. Ook voor arbeidsmigranten.

Dit lijdt soms tot niet-Nederlandse toestanden, waarin o.a. teveel werknemers een woning moeten delen.
Geen goede reclame van Nederland voor de arbeidsmigrant.

De aankomende jaren is het vooral taak om dit probleempunt te blijven 'tackelen' met creatieve en vooral propere huisvesting voor onze mensen. 
 

Klimaatcrisis

Net als in iedere andere sector, kunnen wij in de uitzendbranche ook het een ander doen om onze uitstoot te verminderen.

Wij helpen mee met het volgende:

- Ons wagenpark (personenvervoer) is deels elektrisch

- Wij printen geen facturen en ander papierwerk meer uit.

- Onze personeelsbadges zijn van 100% gerecycled materiaal

- Gebruik van sensoren om sluipverbruik tegen te gaan

 
 

De situatie in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is anno 2023 nog steeds bezig..

ANKA vangt Oekraïense vluchtelingen op en helpt ze aan goed betaald werk.
Wij hebben Oekraïens-sprekend personeel om onze Oekraïense medewerkers te ondersteunen en te begeleiden door hun Nederland-traject.

Zo kunnen de vluchtelingen en hun steentje bijdragen aan de Nederlandse economie (wat ze ook zeker doen!) en een mooie buffer aanleggen voor onder andere de wederopbouw van Oekraïne.


Laten we onze Oekraïense gasten met respect en behulpzaamheid door deze moeilijke periode helpen.

 
 

Eenzaamheid onder arbeidsmigranten

Werken in een vreemd land, de taal niet spreken en je omgeving (tijdelijk) achter je laten.
Dit zijn een aantal factoren die bijdragen aan eenzaamheid onder arbeidsmigranten.

Wij proberen dit probleem zoveel mogelijk aan te pakken door in gesprek te gaan met onze werknemers.
Geregeld organiseren wij bijeenkomsten en activiteiten met als doel een goede groepsbinding creëren.

Door een informele en vriendelijke band met onze medewerkers zijn zij eerder geneigd om hun problemen te vertellen.
Helaas heeft niet ieder probleem een oplossing, maar een luisterend oor maakt vaak al een groot verschil.

Want niemand verdient het om eenzaam te zijn.